Vår tids myter

Alla tider har sina blinda fläckar – föreställningar som av ett eller annat skäl blir omhuldade och populära trots att de bygger på föråldrad kunskap, fördomar eller på andra vis stämmer illa överens med verkligheten. En serie understreckare kastar ljuset på några av samtidens seglivade myter.

9 artiklar senast uppdaterad .
Annons