Trumps sanning

Donald Trumps syn på sanningar och lögner har fått uppmärksamhet långt utanför USA. Här kan du ta del av presidentens resonemang – ord för ord – och vad det innebär att världens mäktigaste man uttrycker och förhåller sig till omvärlden på ett helt annat sätt än sina företrädare.
14 artiklar senast uppdaterad .