Tanketappet

Våra hjärnor krymper när vi åldras. Men hur påverkas tänkandet och går försämringen att bromsa? I en serie artiklar skriver Maria Jelmini om vårt kognitiva fall.
4 artiklar senast uppdaterad .