Talrädsla

Att tala inför en grupp är en av människans vanligaste rädslor. Men nu finns en ny och snabb metod som kan få bukt med problemet. En studie visar att datorsimulerad verklighet, VR, i kombination med kognitiv beteendeterapi visar att besvären minskar väsentligt redan efter första behandlingen. (SvD:s reporter har testat och blev förvånad …)

6 artiklar senast uppdaterad .
Annons