Sverige växer

Det bor sannolikt redan över 10 miljoner människor i Sverige. Och redan 2025 beräknar SCB att vi är över 11 miljoner. Samma år kommer den arbetsföra delen av befolkningen, de mellan 25 och 65 år, att utgöra under hälften av Sveriges invånare samtidigt som den äldsta andelen (65+) växer.

17 artiklar senast uppdaterad .
Annons