Svensk arbetsmarknad

Ekonomer brukar säga att svensk arbetsmarknad är tudelad. Arbetslösheten är låg bland inrikes födda men mycket hög bland utrikes födda. Samtidigt är andelen svenskar som arbetar mycket hög. En av politikernas absolut största utmaningar de närmsta åren kommer att vara att integrera alla de invandrare som kommit till Sverige de senaste åren på arbetsmarknaden.
50+ artiklar senast uppdaterad .
Svensk arbetsmarknadFölj ämneSluta följa
Annons