Sjöfarten och miljön

Enligt SCB:s statistik från 2016 ökar växthusutsläppen från samtliga transportslag, men mest från sjöfarten. Sedan 1990 har utsläppen från transportbranschen ökat med 54 procent. Sjöfarten står 2014 för drygt häften av dessa utsläpp.
5 artiklar senast uppdaterad .
Sjöfarten och miljönFölj ämneSluta följa