Bankkrisen

Tre amerikanska nischbanker, Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate och Signature Bank gick under inom loppet av en vecka. Bankrusning, kraftiga börsnedgångar och oro för fler spridningseffekter. Den största bankkrisen sedan finanskrisen 2008 sätter sina spår. Här rapporterar vi om utvecklingen.

40 artiklar senast uppdaterad .
Annons