Sex efter 50

Sex förknippas slentrianmässigt med ungdom och fertilitet. Men många beskriver att sex kan bli bättre och på ett nytt sätt när kroppen inte är inriktad på att skaffa barn. När det inte finns tid för komplex och självbedrägeri kan den äldre kroppen bli friare och mer inriktad på njutning.

8 artiklar senast uppdaterad .
Annons