Särbegåvad

En serie från Idagsidan om förmågor utöver det vanliga.  I Sverige används termen ”särbegåvad” för en individ som förvånar omgivningen genom sin osedvanliga förmåga inom ett eller flera områden. Men extrem begåvning är inte alltid till glädje för den som har den – och även den smartaste elev kan misslyckas i skolan just på grund av sin särbegåvning. I en serie artiklar (publicerade 2011) belyser Idagsidan olika aspekter av extrem begåvning.
10 artiklar senast uppdaterad .