Museidebatten

Med inläggen "Regeringen förvandlar museer till propagandacentraler"(8/9 2016) och "Bah Kuhnkes kulturpolitik hotar kulturarvet" (28/9 2016) drog författaren, Kinakännaren och SvD-skribenten Ola Wong igång en stor debatt om Världskulturmuseerna i synnerhet och kultur och politik i allmänhet. Debatten har förts i Svenska Dagbladet men också i en rad andra medier, och har kretsat kring förändringar på Världskulturmuseerna liksom frågor om normkritik, kunskapssyn och kulturpolitikens ekonomiska förutsättningar. Debatten har också uppmärksammats utomlands, bland annat i Kina. Nedan samlas samtliga debattinlägg som har publicerats i SvD.

43 artiklar senast uppdaterad .
Annons