Mat och cancer

En diet som leder till övervikt och fetma knyts till allt fler cancerformer. Det visar Världscancerfondens senaste stora forskningsgenomgång. Samtidigt går de kostråd som ges till svenska cancerpatienter ofta på tvärs mot vad som är långsiktigt bra för hälsan, enligt en kartläggning.

9 artiklar senast uppdaterad .
Annons