Kunskapens nya rörelser

I artikelserien "Kunskapens nya rörelser" belyser SvD Kultur villkoren för folkbildning, akademisk kunskapsförmedling och forskarnas samverkan med det omgivande samhället, med fokus på hamnvetenskaperna (dvs. humaniora och samhällsvetenskap). Under 2015–2016 har Johan Östling i samarbete med andra akademiker analyserat förutsättningarna för humanvetenskapernas utåtriktade kunskapsförmedling i en tid då både universitetet och offentligheten genomgår genomgripande förändringar. Uppdragsgivare är Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Ur Högskolelagen: ”I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.”
9 artiklar senast uppdaterad .
Kunskapens nya rörelserFölj ämneSluta följa