Hundra år med Under strecket

Den 17 oktober 1918 inledde Svenska Dagbladet traditionen att dagligen publicera en essä: ”ett neutralt forum för behandlingen av kulturella spörsmål av intresse för den stora bildade allmänheten”. Hittills har över 35 000 understreckare publicerats. Under 2018 firas Under streckets 100-årsjubileum bland annat genom evenemang och speciellt inbjudna skribenter. Tack vare stöd från Riksbankens Jubileumsfond kommer 300-400 särskilt intressanta understreckare från arkivet att göras fritt tillgängliga för alla på nätet. Ett antal forskare kommer även att titta närmare på hur olika ämnen har behandlats i streckare genom historien.

33 artiklar senast uppdaterad .
Hundra år med Under strecketFölj ämneSluta följa
Annons