Generation C

En artikelserie om hur de under 25 drabbas av coronapandemins konsekvenser. Arbetslöshet, högre söktryck till högskolor, svårt att resa och flytta hemifrån. Många beskriver 2020 som “ett förlorat år”.

26 artiklar senast uppdaterad .
Annons