Gatubarnen

Sedan några år tillbaka bor ungdomar från andra länder på gatorna i främst Stockholm, men också i andra städer i Sverige. De flesta kommer från norra Afrika, och få har ansetts ha flyktingskäl. Få har gått i skola.

7 artiklar senast uppdaterad .
Annons