Debatten om LSS

Enligt ny praxis efter domar i Högsta Förvaltningsdomstolen gör Försäkringskassan hårdare bedömningar av vilka som kan få personlig assistans. Assistansen ingår i LSS, som bland annat är till för att svårt funktionshindrade ska få ett värdigt liv och hjälp i vardagen. Här samlar SvD artiklar i ämnet.
50+ artiklar senast uppdaterad .