Biblioterapi

Att läsa tillsammans och diskutera litteraturen kan ha en läkande effekt. Genom att spegla sin egen oro, sitt dåliga självförtroende eller sina svåra känslor efter en förlust i en författares skildring kan ge själslig lindring och fungera som en alternativ medicin. Biblioterapi är en metod som är etablerad i vissa länder och som sprider sig allt mer i andra.

6 artiklar senast uppdaterad .
Annons