Stort stöd för en fredskultur

Världen är på väg att bli fredligare. Allt fler människor engagerar sig i fredsrörelser och konsten och kulturen är centrala delar i processen. Det framgår av en undersökning som inom kort presenteras för FN i New York. 700 organisationer i över 100 länder har deltagit och de flesta ser positivt på framtiden.

Under strecket
Publicerad
Annons

Antalet väpnade konflikter i världen har minskat kraftigt de senaste 15 åren. Vid kalla krigets slut pågick omkring 50 krig, där minst 25 personer dött i strid. År 2004 var siffran nere på 30, den lägsta nivån sedan mitten på 1970-talet, enligt färska siffror från Uppsala universitet. Men det finns fler positiva tendenser. Enligt den största globala studien någonsin av hur icke statliga fredsorganisationer ser på sitt arbete framgår att begreppen kultur för fred och ickevåld vinner mark. Organisationer som jobbar med ickevåldsfrågor och för internationell kulturell gemenskap ser ett allt större intresse för dessa frågor. Även i hårt konfliktdrabbade områden som Kongo och Colombia syns ett stort engagemang för en fredlig kultur.

– Det här är de bästa siffrorna vi har på hur människor och organisationer på gräsrotsnivå uppfattar sin situation. I skuggan av allt elände är faktiskt någonting på gång att hända, säger David Adams, som arbetat med begreppet fredskultur på FN:s kultur och utbildningsorgan Unesco
sedan 1992.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons