Annons

Stort mörkertal av stressade män – så många är i riskzonen

Att säga upp sig och byta arbetsplats är vanligare än att sjukskriva sig för stress. Det visar data från läkarkliniken Onelab som gör hälsoundersökningar på arbetsplatser. En yrkesgrupp utmärker sig när det gäller sömnbesvär och det krävs akuta åtgärder för att få bukt med problemen.

Under strecket
Publicerad

Det finns ett mörkertal bland män när det gäller stress: Över 30 procent har så pass högt blodtryck att det innebär en hälsofara på sikt.

Foto: Stefan Dahl Langstrup/IBL Bild 1 av 4

David Strömbeck, vd och Veronika Andersson, sjuksköterska på läkarkliniken Onelab.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 4

Veronika Andersson med ett blodprov på 250 mikroliter.

Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 4

För många arbetsgivare blir det ett uppvaknande att få en sammanställning av medarbetarnas hälsa, berättar David Strömbeck.

Foto: Tomas Oneborg Bild 4 av 4

Det finns ett mörkertal bland män när det gäller stress: Över 30 procent har så pass högt blodtryck att det innebär en hälsofara på sikt.

Foto: Stefan Dahl Langstrup/IBL Bild 1 av 1
Det finns ett mörkertal bland män när det gäller stress: Över 30 procent har så pass högt blodtryck att det innebär en hälsofara på sikt.
Det finns ett mörkertal bland män när det gäller stress: Över 30 procent har så pass högt blodtryck att det innebär en hälsofara på sikt. Foto: Stefan Dahl Langstrup/IBL

Nästan var femte arbetande stockholmare ligger i riskzonen för skadlig stress. För fyra procent är stressen så pass allvarlig att den kräver akuta åtgärder: För dessa personer gäller att om deras situation inte snabbt förändras är sannolikheten att de drabbas av utmattning stor. Det visar data från läkarkliniken Onelab som har sammanställt resultaten från över 10 000 hälsoundersökningar på arbetsplatser i hela landet.

– Jämfört med resten av landet är Stockholm en bubbla med hög stressnivå. Stress kan vara positivt, men vi ser att många är på väg att bli kroniskt utbrända, säger David Strömbeck, vd och grundare av Onelab.

Även för den grupp där stressen är en riskfaktor, om än mindre akut, är det viktigt att lägga om livsstilen så att inte hälsan tar skada på sikt. Det är lika angeläget för arbetsgivaren som för den enskilda medarbetaren att ta tag i den utmaningen, enligt David Strömbeck:

Annons
Annons

David Strömbeck, vd och Veronika Andersson, sjuksköterska på läkarkliniken Onelab.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 3

Veronika Andersson med ett blodprov på 250 mikroliter.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 3

För många arbetsgivare blir det ett uppvaknande att få en sammanställning av medarbetarnas hälsa, berättar David Strömbeck.

Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 3

– Det vanligaste problemet är inte att medarbetarna blir utbrända, utan att de säger upp sig och går vidare till en arbetsplats med bättre villkor.

David Strömbeck, vd och Veronika Andersson, sjuksköterska på läkarkliniken Onelab.
David Strömbeck, vd och Veronika Andersson, sjuksköterska på läkarkliniken Onelab. Foto: Tomas Oneborg

Män rapporterar inte stress på samma sätt som kvinnor, de har oftare fysisk ångest istället.

Rekryteringskostnaden för en ny medarbetare kan vara 150 000 kronor och upplärningstiden ett år. Om den personen sedan väljer att lämna företaget efter två år är det en stor förlustaffär.

Nästan en fjärdedel av kvinnorna ligger inom zonen för risk- eller högriskstress, medan motsvarande andel bland männen är 13 procent. Samtidigt visar uppföljande läkarsamtal och blodtrycksmätningar att det finns ett mörkertal bland män när det gäller stress: Över 30 procent har så pass högt blodtryck att det innebär en hälsofara på sikt.

– Män rapporterar inte stress på samma sätt som kvinnor, de har oftare fysisk ångest istället. Många klagar på ont i bröstet och psykosomatiska besvär. Det måste bli okej att som man kunna visa sig sårbar, säger David Strömbeck.

1/2

Veronika Andersson med ett blodprov på 250 mikroliter.

Foto: Tomas Oneborg
2/2

För många arbetsgivare blir det ett uppvaknande att få en sammanställning av medarbetarnas hälsa, berättar David Strömbeck.

Foto: Tomas Oneborg

Ligger man i riskzonen för att bli utbränd, ska man absolut hålla igen på alkoholen.

Sömn, eller bristen på, är ytterligare ett problemområde som ligger bakom ohälsa och sjukskrivningar. Även här sticker kvinnorna ut; över 25 procent har svåra eller mycket svåra besvär med att sova, jämfört med 15 procent av männen, enligt Onelabs statistik. Variationerna är dock stor mellan olika yrkesgrupper. Allra störst är sömnproblemen bland it-utvecklare där sammantaget 37 procent sover dåligt.  

– Ofta innebär it-utveckling mycket skärmtid som tillsammans med stillasittande, liten arbetskontroll och kvällsarbete drastiskt försämrar förutsättningarna för en god sömn. Långsiktigt sliter sömnbristen på hälsan och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och förmågan att hantera stress, säger David Strömbeck.

För många arbetsgivare blir det ett uppvaknande att få en sammanställning av medarbetarnas hälsa, berättar David Strömbeck. Vid ett företag, där det visade sig att hälften av kvinnorna drack för mycket alkohol, förändrade man after work-traditionen som hade varit ett sätt att svetsa samman teamet.

– Hälsoeffekterna av överkonsumtion är stora. Man sover sämre och får en högre känslighet för stress och psykisk ohälsa. Ligger man i riskzonen för att bli utbränd, ska man absolut hålla igen på alkoholen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons