Annons

Stort misstag att ge SDU statsbidrag

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) har för första gången beviljats statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). SDU är en rasistisk och odemokratisk organisation. Att finansiera deras verksamhet med statliga medel är ett enormt misstag, skriver Rebecka Prentell, ordförande för LSU - Sveriges ungdomsorganisationer.

Under strecket
Publicerad

Rebecka Prentell

Foto: PRIVATBild 1 av 1

Rebecka Prentell

Foto: PRIVATBild 1 av 1
Rebecka Prentell
Rebecka Prentell Foto: PRIVAT

SDU har ansökt om statsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer de senaste fyra åren. De har hittills fått avslag av formella skäl; bland annat har de inte uppfyllt de krav på lokala medlemsföreningar som ställs i det aktuella regelverket. I årets prövning har SDU godkänts i den formella prövningen och har därmed för första gången prövats utifrån kriterier om demokratiska värderingar.

Annons
Annons
Annons