Stort missnöje med elbolagen

Nära var tredje svensk är uttalat negativ mot elbolagen. Endast 28 procent ger branschen klart godkänt. Det låga förtroendet har fått Svensk Energi att reagera. Organisationen ska inom kort presentera att handlingsprogram för att stärka branschens image.

Under strecket
Publicerad
Annons

Mer än vart fjärde hushåll har bytt elleverantör sedan marknaden avreglerades. Det visar en undersökning som Temo gjort bland 1 000 svenskar på uppdrag av Svensk Energi och som SvD tagit del av. Ungefär hälften av alla hushållskunder har på något sätt varit aktiva på elmarknaden.
Andelen hushåll som har bytt elleverantör är nu uppe i 27 procent. Ungefär hälften av alla hushåll, 49 procent, har antingen bytt leverantör eller förhandlat om elpriset med sin nuvarande elleverantör.
Två tredjedelar, 67 procent, är positiva till elmarknadsreformen och andelen som inte har bytt och som inte heller har en tanke på att byta har sjunkit från 68 procent år 2000 till 36 procent i dag.
Det är de viktigaste slutsatserna i en undersökning som Temo genomfört på uppdrag av Svensk Energi.

Medvetenheten om att det finns pengar att tjäna för den aktive elkonsumenten ökar nu snabbt. Bland dem som har förhandlat sitt elpris har hela 52 procent gjort detta under det senaste året.
De som har bytt leverantör är oftast nöjda med
hur själva bytet har fungerat. För första gången hamnar resultatet över 90 procent. Många uttrycker dock missnöje över att det fortfarande är svårt att jämföra priser mellan olika företag.
Flest ”bytare” finns det i storstäderna, 32 procent, och bland de som bor i hus eller villa, 31 procent. Motsvarande siffror för glesbygd och lägenhet är 17 respektive 19 procent.

Annons
Annons
Annons