Annons

Stort lånebehov i svenska banker

Svenska storbanker kan tvingas låna upp 588 miljarder kronor i efterställda lån, som ska kunna omvandlas till eget kapital i ett krisskede, enligt ratinginstitutet Moody's Investors Service. Lånebehovet är en följd av nya beredskapskrav inför potentiella bankkriser.

Under strecket
TT
Publicerad

De nya efterställda lånen ska enligt de nya reglerna, som håller på att utvecklas av Riksgälden och EU, ersätta en del av den upplåning som bankerna i dagsläget har i så kallade seniora lån, exempelvis bankobligationer.

Omvandlingen innebär en högre prislapp för bankerna.

Annons
Annons
Annons