Annons
X
Annons
X

Stort intresse för homosexuella äldreboenden

På flera håll runt om i landet finns det seniorer bland homo- och bisexuella som önskar ett äldreboende specialanpassat för dem. Anledningarna är flera:
Man är rädd att stöta på fördomar och homofobiska pensionärer och personal på ett "vanligt" äldreboende. Man konstaterar också att i den vanliga äldreomsorgen, som gång på gång beslagits med uppenbara fall av vanvård, har det ofta varit barnen som slagit larm och sett till sina föräldrars rättigheter. Men många äldre homosexuella saknar barn, vilket också kan bidra till isolering på äldre dagar.
Att få bo bland likasinnade som delar ens erfarenheter tycker många skulle vara skönt. Många har levt ett liv i smyg, eftersom homosexualitet först på senare år blivit mer accepterat.
I Malmö arbetar föreningen Glädjen med frågan och i Stockholm bildades 1994 en stiftelse med namnet Gaysol. Nisse Olofsson som var med om att starta Gaysol, berättar att det i Amsterdam byggts ett servicehus med privata pengar för homosexuella, bredvid ett "vanligt" äldreboende.
Matsal och trädgård delas men själva boendet har man i separata hus, en lösning som fungerar till ömsesidig belåtenhet. Nisse Olofsson ser gärna liknande lösningar här i Sverige.

Men givetvis finns det flera olika former av boende som kan vara intressant och nödvändigt då hälsa varierar över tid, exempelvis kollektivboende, egna lägenheter i anslutning till äldreboende och sjukhem.
Lars-Peter Sjöberg, 58 år, är ordförande i föreningen Gaysol:

– Ett gemensamt problem för många som arbetar med frågor om specialanpassat äldreboende för olika sorters minoritetsgrupper är att det är lätt att väcka intresse för frågan, men svårt att komma till skott med ett genomförande.
Via enkäter bland homosexuella vet man att många gärna skulle vilja bo bland likar, och det finns listor på vårdpersonal som skulle vilja arbeta på ett sådant boende.

Annons
X

– Politiskt verkar det inte finnas något motstånd alls, men det är svårt att få folk att aktivt arbeta med detta. Det behövs många eldsjälar som orkar driva frågan om det ska
bli av, samt givetvis pengar.
Katarina Johnson
Idag

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X