X
Annons
X
Recension

Kalevala - berättad för alla åldrar Stort epos i ny form

Kalevala Lina Stoltz, barn- och ungdomsboksförfattare från Överkalix, har gett sig på att krympa ihop Finlands nationalepos på 22 795 verser till 126 sidor. Och hon lyckas förvånansvärt bra, tycker Ying Toijer-Nilsson.

En inledning hade varit på sin plats i denna återberättning av Kalevala. Svenska läsare kan behöva få veta hur runosånger, dessa folkliga kväden, samlades in från hela Finland och sedan vid 1800-talets mitt hopfogades till ett ­nationalepos av Elias Lönnrot. Nu kastas vi utan förberedelse in i en stor­vulen värld med starka hjältar, sköna jungfrur, ständiga metamorfoser och stark magi.
Det kan synas orimligt att krympa ner ett epos på 50 sånger till en bok på 126 sidor men Lina Stoltz har lyckats förvånansvärt bra. Inte minst språkligt. Hon har inte bara infogat direkta citat ur Lars och Mats Huldéns svenska översättning. Också den knappa dialogen har runometerns typiska rytm, de fyra trokéerna.

Det är klart att boken inte kan ersätta ett stort diktverk men den fungerar. De kända episoderna finns med och de mest markanta gestalterna. Upptaktens skapelse­myt. Mästersångaren Väinä­möinens tävling med Joukahainen. Den unge hjälten Lemmikäinens styckade kropp som hans mor lade samman och återgav livet. Hon är en av de starka mödrarna i denna sagovärld, där allt är i så stort format: friarfärderna våldsamma, striderna grymma och den fångade solen instängd i berget.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X