Storsvensk stridshingst blev återtågshjälte

Under strecket
Publicerad
Annons

När Norge för hundra år sedan begärde skilsmässa från Sverige blev de politiska reaktionerna i Stockholm så våldsamma, att vi fick en ny regering med särskilt uppdrag att förhandla och om möjligt få bukt med de rebelliska norrbaggarna. Den nye statsministern hette Christian Lundeberg (1842-1911) och hade gjort sig känd som storsvensk högerpolitiker, ivrig försvarsvän och hårdför motståndare till de norska självständighetskraven. De förhandlingar som i september 1905 inleddes i Karlstad mellan norska och svenska regeringen blev segslitna och ackompanjerades av patriotiska demonstrationer och krigsförberedelser på båda sidor om gränsen.
I sista stund vek sig dock Lundeberg för de norska kraven, sedan han övertalat den norske statsministern Michelsen att gå med på nedskrotning av de norska gränsfästningarna mot Sverige. Krigsförberedelserna blåstes av och unionen kunde upplösas under värdiga och ordnade former. Lundeberg slapp gå till historien som chauvinistisk krigshetsare och kunde i stället
framstå för eftervärlden som klok och besinningsfull fredsmäklare.

Om denne återtågets hjälte har nu hans sentida ättling Bo G Hall skrivit en bok, Storsvensken som blev fredsfurste. Statsmannen och brukspatronen Christian Lundeberg (175 s. Proprius. Ca 207:-). Livfullt men med viss ironisk distans skildras här Lundebergs väg till makten i Oscar II:s Sverige. Karriären var ingalunda spikrak utan ibland något vinglig och vanprydd av en del fläckar. Han växte upp i ett patriarkaliskt bruksförvaltarhem i Forsbacka utanför Gävle, utmärkte sig i skolan genom sällsynt urusla betyg men lyckades efterhand ta sig in på Karlberg, där han inriktade sig på en militär karriär.
Efter hand övergav han militärlivet för att bli brukspatron i Forsbacka, blev senare medlem av Gävleborgs landsting och lyckades därifrån ta sig in i riksdagens första kammare. Som politiker var han konservativ protektionist, motståndare till allmän rösträtt samt anhängare av pansarbåtar och fast politik mot upproriska norrmän och
socialister.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons