Annons

Storstadskommuner är bäst på naturvård

Kommuner som är bäst på naturvård ligger ofta i storstadsområden visar en granskning gjord av Naturskyddsföreningen. Huddinge toppar rankningslistan. Många kommuner har dock mycket dålig kunskap om sina naturvärden. Vissa kunde exempelvis inte svara på om de själva har avsatt naturreservat eller inte, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Publicerad

I Naturskyddsföreningens granskning får fyra av tio kommuner underkänt på delområdet som handlar om inventering och kartläggning av biologiska värden, värden för friluftsliv samt värden för barn.

Foto: HASSE HOLMBERG Bild 1 av 1

I Naturskyddsföreningens granskning får fyra av tio kommuner underkänt på delområdet som handlar om inventering och kartläggning av biologiska värden, värden för friluftsliv samt värden för barn.

Foto: HASSE HOLMBERG Bild 1 av 1
I Naturskyddsföreningens granskning får fyra av tio kommuner underkänt på delområdet som handlar om inventering och kartläggning av biologiska värden, värden för friluftsliv samt värden för barn.
I Naturskyddsföreningens granskning får fyra av tio kommuner underkänt på delområdet som handlar om inventering och kartläggning av biologiska värden, värden för friluftsliv samt värden för barn. Foto: HASSE HOLMBERG

Att ha tillgång till natur är för de allra flesta en central pusselbit i ett bra liv. Därför är naturvård en viktig del i varje kommuns arbete. Om alla barn ska få möjlighet att uppleva och lära känna naturen under skoltid eller fritid måste den ligga nära och inbjuda till lek och upptäckter.  Vill vi att medborgarna ska ha tillgång till närnatur, och om vi tror på att kommunerna kan bidra till att nå nationella miljömål, ja då krävs ett aktivt naturvårdsarbete oavsett i vilken kommun vi bor.

Annons
Annons
Annons