Storstäderna problem för c Svårt för s att komma igen Skolors frihet på elevers bekostnad Fi behöver en politik, inte stöd

Under strecket
Publicerad
Annons

0 Debattguide
Där väljarna är som flest och där trenderna i politiken brukar bli som tydligast, där finns inga folkvalda centerföreträdare som kan delta i den dagliga debatten. Den bristande storstadsrepresentationen är ett betydande problem för partiet och en hög tröskel att ta sig över.
Undersökningar från SOM-institutet i Göteborg visar att det, som regel, sker en mobilisering till vänster under valår.
Det kan dock bli svårt för socialdemokraterna att komma igen den här gången. Bilden av ett maktfullkomligt och visionslöst regeringsparti har spridit sig i väljarkåren. Till och med bland de egna partimedlemmarna talas det om behovet av att ta en paus från makten.
Det är fortfarande osäkert hur det kommer att gå med den nya lagen. Regeringen har i dag ingen majoritet för förslaget. Miljöpartiet hoppade av förhandlingarna för en vecka sedan och har sedan dess hotat göra upp med de borgerliga, om ”frihet för alla skolor”. Sannolikt till priset av elevernas rätt till likvärdighet.
Fi tycks ha fått det
hela om bakfoten. Först bör en politik presenteras och sedan söker partiet stöd för denna. Inte som nu, när företrädare för Fi åker land och rike runt och söker människor som är beredda att stötta partiet, och detta utan att veta vad det i slutändan är de kommer att stödja.

Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Sundsvalls Tidningar

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons