Annons

Storstäda bland myndigheterna

Bland mycket annat måste den nya regeringen förändra utnämningspolitiken. Inga gamla politruker och makar till s-partitoppar ska sitta på höga samhällsposter. Kolumn | En bra början

Under strecket
Publicerad

Det får inte räcka med att man är obekväm hemma för att man ska bli ambassadör
i Brasilien, eller att man är släkt med någon i den politiska maktkombinationen för att bli generaldirektör i en myndighet. Och den nya regeringen bör snarast lägga ner många av de hundratals dyra och meningslösa statliga myndigheterna. Börja med Integrationsverket! Och reformera Migrationsverket.

Behövs det både en Luftfartsstyrelse och ett Luftfartsverk? Och både en Läkemedelsförmånsnämnd och ett Läkemedelsverk? Varför finns det så många etikprövningsnämnder: i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala? Samma etik bör väl gälla i hela landet, det räcker väl med en nämnd som prövar etiken? Verksamheten vid Statens beredning för medicinsk utvärdering bör kunna ingå i till exempel Socialstyrelsens uppgifter. Vad gör Myndigheten för skolutveckling? Och varför finns ett särskilt Specialpedagogiskt institut och en Specialskolemyndighet? Det de gör kan väl göras inom ramen för Skolverket?
Statens ljud- och bildarkiv och Statens musiksamlingar – dessa två verksamheter kan slås ihop till en. Och vad i hela fridens dar gör Statens växtsortnämnd?

Annons
Annons
Annons