Annons

”Största utmaningen kring integration är framför oss”

Foto: Maja Suslin/TT

En snabbare etableringstakt bör inte skymma att de största utmaningarna med att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden sannolikt ligger i framtiden. Det skriver professor Mats Hammarstedt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

På senare tid har vi kunnat ta del av uppgifter som visar att flyktinginvandrare etablerar sig snabbare på arbetsmarknaden i dag än tidigare. Av Statistiska Centralbyråns register framkommer exempelvis att bland de flyktingar som fick uppehållstillstånd i Sverige år 2015 så hade omkring 47 procent kommit i sysselsättning tre år efter invandring. Som jämförelse kan nämnas att bland de flyktingar som fick uppehållstillstånd i Sverige år 2010 så var andelen som var registrerade som sysselsatta efter tre år i landet knappt 22 procent.

Således tyder siffrorna på en förbättring av integrationen av flyktingar på arbetsmarknaden, även om forskning visat att nyanlända ofta har mycket låga inkomster efter det att man kommit i sysselsättning, och även om det finns skäl att tro att förbättringen åtminstone till viss del förklaras av det rådande konjunkturläget.

Annons
Annons
Annons