Annons
X
Annons
X

Nya förslaget: kraftigt höjd trängselskatt

De tre storstadsområdena kan enligt ett förslag få nya spårvägar, tunnelbanelinjer och en förbifartsled för totalt 57 miljarder kronor. Stockholm får en östlig förbindelse som betalas med vägavgifter. Det är också troligt att trängselskatten kommer att höjas betydligt.

Foto: Kalle Källström och Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Bild 1 av 7

Foto: Kalle Källström och Tomas Oneborg

På måndagen kom Sverigeförhandlingen, en av regeringen tillsatt statlig delegation, med sitt förslag till hur främst kollektivtrafiken i de tre storstadsområdena ska byggas ut. Planerna bygger på de 60 förslag som de berörda kommunerna tidigare tagit fram.

Där har de listat vilka satsningar de tycker är mest angelägna att satsa på och som de hoppas få statlig hjälp att finansiera. Nu har Sverigeförhandlingen försökt räkna ut vilka förslag som ger bäst nytta, och då handlar det framför allt om vilka förslag som gör att det också byggs flest bostäder.

– Bostäder är extremt prioriterade. Om vi inte gör stora steg framåt där får vi riktigt stora problem, säger HG Wessberg som leder Sverigeförhandlingen och nu hoppas på att få fram mer än 100 000 bostäder.

**Ju fler bostäder kommunerna **lovar att få igång, desto större statligt stöd kan de räkna med att få till den lokala utbyggnaden av kollektivtrafiken.

Totalt beräknas projekten grovt räknat gå på 57 miljarder kronor. Fast det är en mycket preliminär beräkning som bygger på kommunernas egna beräkningar och där det inte rakt av går att jämföra kostnaden för de olika projekten med varandra.

Även om det handlar om en gigantisk investering så bleknar den ändå mot den föreslagna satsningen på höghastighetståg från Stockholm till Göteborg/Malmö. Den presenterades av Sverigeförhandlingen för en vecka sedan och kostnaden för de nya tågbanorna beräknas till190–320 miljarder kronor.

Annons
X
Annons
X

Det kan bli flera nya tunnelbanesträckningar och spårvägar i Stockholm.

Foto: Kalle Källström Bild 1 av 1

Bild 2 av 7

[object Object]
Det kan bli flera nya tunnelbanesträckningar och spårvägar i Stockholm. Foto: Kalle Källström

För Stockholms del handlar det framför allt om tre nya tunnelbanelinjer som Sverigeförhandlingen fastnat för. De kommer utöver den utbyggnad av tunnelbanan som redan är på gång och som bland annat innebär en ny gul linje från Odenplan samt tunnelbana till Barkarby och Nacka.

I det nya förslaget blir det även tunnelbana från Fridhemsplan till Älvsjö och från Ropsten till Lidingö C. Älvsjö får också en spårväg till Flemingsberg

Sedan blir det även tunnelbana från Mörby till Täby C. Fast den sträckningen kan ersättas av att man i stället väljer att dra Roslagsbanan in till City från Universitetet.

Dyrast av projekten är tunnelbanan från Älvsjö till Fridhemsplan som beräknas gå på omkring 12 miljarder kronor.
Totalt går de här satsningarna i Stockholm på omkring 25 miljarder kronor enligt de mycket grova beräkningar som hittills är gjorda.

Annons
X
Annons
X
Foto: Kalle Källström Bild 1 av 1

Bild 3 av 7

Foto: Kalle Källström

Sverigeförhandlingen föreslår även att bilvägen Östlig förbindelse byggs. Det är den länge omdiskuterade östliga förbifart som kopplar ihop Södra och Norra länken.

Nu är Östlig förbindelse inget billigt projekt. Förhandlarna har tittat på ett alternativ där man drar den tvåfiliga vägen i en bergtunnel under Nationalstadsparken. Kostnaden beräknas till omkring 19 miljarder kronor men blir ändå billigare än det andra alternativet som diskuterats, att gå en rakare väg med hjälp av en sänktunnel.

Vid sidan av att ha en tvåfilig väg i vardera riktningen vill förhandlarna också ha en spårväg som går i en separat tunnel vid sidan av biltunnlarna. Spårvägen skulle i så fall kopplas ihop med Tvärbanan vid Sickla och sedan komma upp någonstans vid Värtahamnen och på lång sikt möjligen ansluta till Ropsten eller Odenplan.

Om Östlig förbindelse byggs utan tunnel för spårväg beräknas kostnaden bli strax under 18 miljarder kronor.

Frågan är bara hur alltihop ska betalas. Östlig förbindelse skulle bli en statlig väg men förhandlarna betraktar det som uteslutet att riksdagen tänker satsa några statliga pengar på projektet.

De föreslår därför att Östlig förbindelse, helt eller delvis, ska finansieras genom att en grupp företag får bygga och sedan driva vägen. De som kör där får sedan betala en avgift till företagsgruppen varje gång de ska upp på leden.

Annons
X
Annons
X

Trängselskatten kan komma att höjas rejält.

Foto: Marcus Ericsson/TT Bild 1 av 1

Bild 4 av 7

[object Object]
Trängselskatten kan komma att höjas rejält. Foto: Marcus Ericsson/TT

Trängselskatten i Stockholm höjdes senast vid årsskiftet. Förhandlarna gör klart att det borde bli fler höjningar.

– Vi ser på en höjning och en breddning. Det är både för att styra trafiken och för att få pengar till kollektivtrafiken, säger HG Wessberg.

Det beskedet togs inte så väl emot av Stockholms trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

– Det sämsta med hela förslaget är att de vill mjölka stockholmarna på mer pengar, vi får betala vägarna både via (vanliga) skatten och via trängselskatten. Staten borde finansiera bygget med statliga pengar precis som på andra håll i landet.

Annons
X
Annons
X
Foto: Kalle Källström Bild 1 av 1

Bild 5 av 7

Foto: Kalle Källström

För Göteborgs del föreslår Sverigeförhandlingen att det blir fyra nya dragningar för spårväg. Den längsta linjen, spårväg Norra Älvstranden, går över Göta älv och fram till Linnéplatsen.

Däremot har förhandlarna inte nappat på förslaget att bygga en linbana över älven i Göteborg. Det beskedet möttes av besvikelse av politikerna i Göteborg som såg linbanan som en innovativ lösning för kollektivtrafiken.

Nu behöver förslaget inte vara helt dött för det. I de förhandlingar som nu dragit igång finns det öppningar för att andra projekt än de nu föreslagna ska kunna komma in.

Totalt beräknas satsningarna i Göteborg gå på omkring 6 miljarder kronor. Den överlägset största delen går till spårväg Norra Älvstranden.

Annons
X
Annons
X
Foto: Kalle Källström Bild 1 av 1

Bild 6 av 7

Foto: Kalle Källström

I Skåne föreslår Sverigeförhandlingen att det byggs ny spårväg i Malmö, Lund och Helsingborg. I Malmö blir det en lång sträcka från Västra hamnen till Lindängen.

I Lund ska banan gå från Centralen, via Lunds tekniska högskola och vidare till forskningsanläggningen ESS. I Helsingborg blir den en linje från Centralen till Väla.

**Satsningarna i Skåne **beräknas gå på 6,5 miljarder kronor. Omkring 3 miljarder vardera går till spårvägarna i Malmö respektive Helsingborg.

Annons
X
Annons
X

HG Wessberg leder Sverigeförhandlingen som nu ska diskutera detaljerna i trafiksatsningarna med kommuner och landsting i de tre storstadsområdena.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1

Bild 7 av 7

[object Object]
HG Wessberg leder Sverigeförhandlingen som nu ska diskutera detaljerna i trafiksatsningarna med kommuner och landsting i de tre storstadsområdena. Foto: Jessica Gow/TT

**Även om det **förslag som Sverigeförhandlingen nu kommit med är ett stort steg framåt så återstår det fortfarande mycket innan de här nya satsningarna på infrastruktur eventuellt blir verklighet.

I en första omgång ska de statliga förhandlarna från Sverigeförhandlingen försöka komma överens med kommuner och landsting i de tre storstadsområdena om de exakta villkoren.

**Målet är att **förhandlingarna ska vara klara senast i slutet av 2017. Sedan måste planerna även passera Trafikverket, regering och riksdag samt gå igenom miljöprövning.

Annons
Annons
X
Annons
X