Annons
X
Annons
X

Största faran – att inte ha tillgång till nätet

Det är klart att det finns ett antal verkliga faror kopplat till barns internetanvändning, men farorna ligger främst i att inte ha tillgång till internet. Barn som hamnar utanför det digitala livet drabbas både socialt och i sin utbildning, skriver Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen.

Foto: DAN HANSSON

BRÄNNPUNKT | BARN OCH INTERNET

Internet är bra för barn och barn är mycket bättre på att hantera internet än vuxna vill tillstå.
Jan Gulliksen

Barn klarar inte av internet. Det är det övergripande intrycket man fått efter de senaste veckornas mediedebatt. Först hade vi instagram-upplopp i Göteborg, och häromveckan väckte en enskild mammas kontrakt med sitt barn inför att han skulle få en mobiltelefon stor uppmärksamhet. Förutom goda råd om att upptäcka ny musik och fortsätta uppleva livet också bortom det digitala, andades kontraktet en grundläggande oro för att barnet skulle riskera använda internet till dåliga saker, och att den användningen därför måste begränsas och kontrolleras.

Samma uppfattning sprids hela tiden i svenska skolor. Experter inbjudna till föräldramöten målar upp hotbilder av hur våra barn utsätter sig för digitala risker, mobbar eller mobbas på nätet. Som förälder blir man oftare informerad om farorna förknippade med barnens internetanvändning snarare än vilka unika lärandemöjligheter som internet erbjuder för både barn och föräldrar.

Annons
X

Enligt en helt ny studie från EU Kids Online kan man se hur alltför strikt kontroll av barns internetanvändning ofta är kontraproduktiv. Barn som kontrolleras hårt lär sig inte att hantera de verkliga riskerna utan tenderar snarare att vara passiva eller rent av helt välja bort nätet när de konfronteras med nackdelarna. Här finns också en socialt ärftlig aspekt, där barn till föräldrar med stor internetanvändning har mycket större motståndskraft mot nätets faror än barn till internetovana föräldrar.

I skolan ses barnens mobiltelefoner som störande moment och skolan kräver ofta att de stängs av och läggs i en låda under skoldagen. Detta trots att barnens mobiltelefoner vanligen är mer kraftfulla datorer än de verktyg som skolan kan erbjuda. Dessutom är barnen i allmänhet mer förtrogna med hur deras egna telefoner fungerar än vad man kan åstadkomma genom att använda skolans datorer.

Jag är övertygad om att vi, och med det menar jag vuxenvärlden, media och etablissemanget har helt fel. Internet är bra för barn och barn är mycket bättre på att hantera internet än vuxna vill tillstå. Ofta är barnen mycket bättre på att hantera internet än vad de vuxna själva är.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Detta kom besvärande nog bort i rapporteringen från den otäcka instagram-mobbningen i julas, att vissa vuxna, tyvärr, på hatsajter och i kommentarsfält, digitalt mobbar varandra i mycket större utsträckning än vad barn gör. Men samtidigt är det barnen vi buntar ihop och förklarar som inkompetenta.

  Men barn är tvärtom i allmänhet otroligt kompetenta. Det är en insikt som jag vill ha med mig in i Digitaliseringskommissionen, som regeringen tillsatte i somras och som nu börjat sitt konkreta arbete för att främja digitaliseringen av Sverige. För att dra nytta av den kompetensen och lära oss av barnen, har Digitaliseringskommissionen beslutat tillsätta en expertkommitté enbart bestående av barn, det vi kommer referera till som ”Lilla kommissionen”. Åtta barn och ungdomar, mellan 7 och 19 år gamla, från hela Sverige, kommer härigenom att hjälpa oss att förstå framtidens behov relaterat till internet och digitalisering, hjälpa oss att lyfta blicken från våra egna föreställningar och fördomar och att förutspå framtida behov.

  Det är klart att det finns ett antal verkliga faror kopplat till barns internetanvändning, men som en ny studie från Oxford visar ligger farorna främst i att inte ha tillgång till internet. Barn som hamnar utanför det digitala livet drabbas stort, både socialt och i sin utbildning. Skolor som samlar in barns mobiltelefoner och enbart varnar för riskerna med internet borde kanske snarare fokusera på hur man ska kunna stötta de barn som inte har någon telefon alls att lägga i lådan.

  JAN GULLIKSEN

  ordförande Digitaliseringskommissionen

  och professor i människa–dator-interaktion vid KTH

  Fler debattartiklar om barn och internet:

  Annons
  Annons
  X
  Foto: DAN HANSSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X