X
Annons
X

Störst är den sanna passionen

Bli (smått) förälskad, eller känna åtrå, är känslor som kan bubbla upp då och då. Ibland kan de förflyktigas lika snabbt som daggdroppar en het sommarmorgon - eftersom källan var små och egoistiska behov. Ibland kan vi välja att inte reagera på dem eftersom de är förbjudna. Ibland kan de dö eftersom de inte besvaras. Men vid lyckliga tillfällen kan en ömsesidig passionerad kärlek uppstå.

I sin utmärkta bok,
Drömmen om kärlek (Forum 1991), skriver psykoanalytikern Ethel S. Person om vad som kännetecknar den förverkligade kärleken - den stora kärlekens idylliska fas, då den värsta osäkerheten om ens egna och den andres känslor lagt sig och man fortfarande svävar på idealiseringens vackra moln.
"När kärleken är ömsesidig, för ett ögonblick eller en livstid, ettårig eller flerårig, blommar den med en form en lukt och en färg som på samma gång gör den särskild och allmän, omöjlig att till fullo förstå och ändå möjlig att exakt karakterisera."
I ömsesidig kärlek är de älskande besatta av varandra. De har ett oupphörligt behov att få varandra att känna, och bekräfta, sin kärleks fullkomlighet. De söker i varandras ansikten efter effekten av ett ord, en tanke, ett ögonkast. Om de är skilda åt kan de inte tänka på något annat än varandra och önskar hela tiden veta vad den andre gör. De älskandes besatta grubblande känns nästan som ägande.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X