X
Annons
X

Storsäljande medicin ökar cancerrisken

Den nya typen av kraftfulla, dyrbara och storsäljande läkemedel mot ledgångsreumatismen som ges till alltfler svenska patienter ökar risken för cancer. En ny stor studie leder till granskning av preparaten men ännu inga förändringar i användningen.

Egentligen är det ingen överraskning att medlen som kallas TNF-alfa hämmare och som lett till remarkabla förbättringar hos ungefär varannan reumatiker ökar känsligheten både för infektioner och canceruppkomst. Preparaten minskar nivåerna av det viktiga immunförsvarsämnet TNF-alfa.

Vid ledgångsreumatism är det en fördel eftersom denna substans spelar en huvudroll i den förödande ständigt pågående inflammationsprocess som skadar och bryter ned brosket i reumatikernas leder.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X