Annons
Krönika

Större stat gjorde skuldkrisen värre

Under strecket
Publicerad

Flera orsaker till finanskrisen står att finna i staternas agerande: subventioner, regleringar, penningpolitik. Självklart har det också förekommit osunda beteenden på marknaderna, baserade på snedvridna incitament, men mycket berodde på staten. På motsvarande sätt har politiska beslut och statlig inblandning skapat mycket av den skuldkris som ger sådan osäkerhet i världsekonomin.

I 24 av EU:s 27 medlemsländer har de offentliga utgifterna som andel av BNP ökat under de senaste tio åren. Så är också fallet i skuldtyngda USA. I Irland och Storbritannien – som har förknippats med någon sorts anglosaxisk kapitalism – har de ökat allra mest. Där, och i flera andra länder, skedde en kontinuerlig ökning, medan ökningen i andra länder främst kom med finanskrisen 2008–09.

Annons
Annons
Annons