Annons

Större mångfald krävs för en bättre välfärd

Ett ökat företagande inom välfärden är avgörande för bättre mångfald och kvalitet. Bromsklossar idag är bland annat stelbenta upphandlingskrav och kommunernas svårighet att hantera dubbla roller. Det skriver Signhild Arnegård Hansen, som på tisdagen presenterar Välfärdsutvecklingsrådets rapport.

Publicerad

Välfärdsutvecklingsrådet avlämnar i dagarna sin slutrapport till regeringen. Ett av de angelägnaste förbättringsområdena på välfärdens område är att främja ett ökat företagande. Fler företag som konkurrerar på en växande välfärdsmarknad är viktiga för att uppnå större mångfald och bättre möjligheter för anställda att byta arbetsgivare eller själva bli företagare. Detta kommer i sin tur att leda till en stärkt kvalitetsutveckling av välfärdstjänsterna.

Tyvärr låter sig många kommuner och landsting hindras av praktiska problem och osäkerhet när det gäller att främja ökat företagande i välfärden. Stora bromsklossar är bland annat stelbenta upphandlingskrav som missgynnar små och/eller ideella aktörer, och svårigheter för kommuner och landsting att hantera dubbla roller som beställare och utförare – ibland även kombinerat med ansvar för tillsyn. Allt detta sammantaget gör det mycket svårt att säkerställa lika villkor för alla utförare.

Annons
Annons
Annons