Annons

Större hyresintäkter för Sagax

Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter uppgick till 330 miljoner kronor i det 3 kvartalet (280).

Under strecket
Direkt
Publicerad

Driftöverskottet blev 289 miljoner kronor (245) och förvaltningsresultatet uppgick till 259 miljoner (199).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till –1 miljoner (11), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var –53 miljoner kronor (–48).

Annons
Annons
Annons