X
Annons
X

Större andel äldre skog innebär mer virke

Vi menar att det är absolut nödvändigt att det finns skog i alla åldrar, jämnt fördelade över skogslandskapet och i olika åldersklasser för att uppnå en god hushållning av virkesförrådet. Skogen och dess virkesförråd är en viktig resurs för hela samhället. Hushållning och långsiktighet är därför mycket angeläget. I dag är dock majoriteten av landets skogar inte mogen för avverkning. Detta medför att biologiskt mycket värdefulla naturskogar huggs för att tillfredsställa Sveriges skogsindustri i väntan på att ungskogen växer till sig.

**Detta hårda tryck **på de sista gammelskogarna vill vi undvika i framtiden. En större andel äldre skog innebär en större virkesvolym, något som på sikt gynnar skogsbruket. I synnerhet då avverkningarna nu börjar närma sig tillväxten i skogen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X