Annons
X
Annons
X

Större ambassad bättre än signalspaning

Om FRA behöver information om säkerhetsläget i Afghanistan är en kraftigt utbyggd ambassad i Kabul bättre än signalspaning i svensk kabeltrafik. Kränkningen av medborgares integritet sker när staten får tillträde till teletrafiken. Det ska den inte ha annat än vid brottsmisstanke och domstolsbeslut, skriver folkpartisten Birgitta Ohlsson i en replik till FRA-chefen Ingvar Åkesson.

Inför faran att en majoritet i riksdagen kan riva upp FRA-lagen anlägger FRA-chefen Ingvar Åkesson och försvarsminister Sten Tolgfors kraftig moteld. Tyvärr har de inte uppfattat kritiken mot FRA-lagen korrekt.

Jag har aldrig krävt att det ska föreligga brottsmisstanke avseende traditionell signalspaning, med vilket jag menar spaning i etern. Att radiomaster på fastlandet, fartyg på Östersjön, spaningsflygplan och mobila markförband i Afghanistan lyssnar på radiotrafik mellan ryska militära förband eller talibaner utan brottsmisstanke är oproblematiskt.

Däremot är det självklart att vanliga svenskars kommunikation genom e-post, sms eller telefonsamtal endast ska grans­kas om det föreligger brottsmisstanke och domstolsbeslut.

Annons
X

Förebyggande arbete mot och beivrande av terrorism och grov brottslighet är en polisiär uppgift, som ska bedrivas med traditionella tvångsmedel som telefonavlyssning samt utökat internationellt polissamarbete som ett framtida europeiskt FBI.

Om det behövs kan polisen eller annan myndighet som omfattas av dessa rättssäkerhetsgarantier få utökad möjlighet att genomsöka kommunikation. Kampen mot terrorism och grov brottslighet ska föras i enlighet med rättsstatens principer.

Kraven om brottsmisstanke och domstolsbeslut är inte förenliga med fundamenten i FRA-lagen, därför bör den antagna lagen rivas upp med omstart där arbetet sker i en bred parlamentarisk kommitté.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vattendelaren i debatten är när kränkningen av den personliga integriteten sker.

  FRA-lagens förespråkare verkar mena att den potentiella kränkningen sker först när en handläggare på FRA går igenom kommunikation efter att FRA:s superdator använder sökbegrepp, som med Ingvar Åkessons ord ”utformas med hög precision med inriktning på utländska mål och därför inte träffar inrikes trafik”.

  FRA-förespråkarna vägrar medge att FRA-lagen vilar på att närmast all svensk internettrafik kan komma att filtreras genom FRA:s superdator, bland annat för att urskilja utrikestrafik.

  Min ståndpunkt är att kränkningen redan sker när staten får tillträde till teletrafiken. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad databehandling.

  I denna ståndpunkt har även lagrådet, det vill säga Sveriges högsta jurister, tagit avstånd från regeringens lagrådsremiss.

  Ett återkommande huvudargument är att signalspaning i kabel ska rädda svenska liv i Afghanistan. Sten Tolgfors angav detta i riksdagsdebatten inför lagens antagande och FRA-chefen Åkesson upprepar nu på Brännpunkt samma tema (Brännpunkt 19/7). Problemet är att Åkesson däremellan underkänt detta argument.

  I SvD sade han den 28 juni 2008 att ”det är inget bra argument för lagen. Kommunikationerna [i Afghanistan] sker mest i etern. … vi skulle nog kunna spana mot ett sådant hot utan kabelaccess”.

  Jag är medveten om att Åkesson efter ­intervjun försökt förminska vad han sagt genom ett pressmeddelande där han upplyser att ”FRA-chefen [är] överens med ­regeringen”. När försvarsminister och FRA-chef öppet argumenterar mot var­andra och gör u-svängar i regeringens ­allra tyngsta argument för signalspaning i kabel, hur ska den folkvalda riksdagen kunna fatta ett välgrundat beslut?

  Att talibaner inte skickar e-post till varandra som passerar FRA:s superdator före ett angrepp mot svenska soldater verkar rimligt. FRA-förespråkarna säger att vi behöver signalspana i kabel mot Ryssland för att kunna byta till oss information avseende förhållanden i Afghanistan. Det vore mycket märkligt om våra allierade på plats vägrade att dela med sig av information när vi riskerar svenska liv.

  Om vi enligt Ingvar Åkessons press­meddelande behöver ”information om säkerhetsläget i bland annat Afghani­stan” anser jag att en kraftigt utbyggd ambassad i Kabul är mer ändamålsenlig än signalspaning i svensk kabeltrafik.

  Det är med dessa utgångspunkter jag deltar i folkpartiets nytillsatta referensgrupp om FRA, ett mycket lovvärt initiativ där såväl motståndare som förespråkare deltar och samtliga frågeställningar kommer att behandlas i en ocensurerad diskussion i god liberal tradition.

  Birgitta Ohlsson

  riksdagsledamot (fp), talesman i utrikesfrågor och ledamot i utrikesutskottet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X