Annons
X
Annons
X

Storm kring Musikverket

Det stormar kring det nya Musikverket som bildas samtidigt som Rikskonserter läggs ner. Såväl regeringens utredare som många musiker varnar för att myndigheten saknar konstnärligt syfte. Samtidigt får det nya verket bara småsmulor att dela ut i bidrag nästa år.

(uppdaterad)
Violoinisten Anna Lindal har varit prorektor vid Kungliga Musikhögskolan och är sedan 2008 dekan för den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här med sin syster Eva Lindal och Johan Petri.
Violoinisten Anna Lindal har varit prorektor vid Kungliga Musikhögskolan och är sedan 2008 dekan för den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här med sin syster Eva Lindal och Johan Petri. Foto: INGVAR KARMHED

– 2011 blir ett katastrofår för svenskt musikliv, säger Anna Lindal, som är ett av Sveriges stora violinistnamn.

Hon satt också med i regeringens utredning av en ny musikplattform, men fruktar nu att det fria musiklivet går ur askan i elden.

Det har länge varit känt att Rikskonserter läggs ner vid årsskiftet. Då försvinner Rikskonserters statligt arrangerade konserter och turnéer, och istället har Sveriges musikliv satt hoppet till det nya Statens musikverk som bildas 1 januari. Men när nu bara sju veckor återstår, växer oron i Sveriges fria musikliv.

Annons
X

Enligt Anna Lindal finns flera oroväckande signaler. Till exempel har ordet ”konstnärlig” plockats bort som krav på den nämnd som ska dela ut det nya musikstödet.

– Man har missuppfattat hela vår utredning, säger Anna Lindal.

Även den ansvarige för utredningen, Eric Sjöström, är oroad:

– Vi ville att en kvalitetsbedömning skulle ligga bakom statens fördelning av bidrag till svenskt musikliv. Därför är det mycket förvånande att ett ord som ”konstnärlig” är struket, säger Eric Sjöström som undrar varför det blivande Musikverket inte preciserar att stödet ska gå till klingande musik.

– Om den föreslagna förordningen inte ändras är risken att det blir en kraftlös myndighet som sprider småpengar till allt från musikskolor till musikhistoria, säger Eric Sjöström.

I skottlinjen för kritiken hamnar Kent Wiberg som är chef för Statens musiksamlingar, Smus. Det är nämligen Smus som på regeringens uppdrag ska härbärgera spillrorna av Rikskonserter, samt bygga upp en ny typ av bidragsgivning när man 1 januari förvandlas till Musikverket. ”En museal produkt” utan rätt kompetens, dundrar till exempel kulturskaparnas paraplyorganisation Klys.

– Det är korrekt att vi idag är en museimyndighet, men det skäms vi inte för, svarar Kent Wiberg, chef för Smus.

Han förklarar att myndigheten redan har olika enheter, och att den nya musikplattformen får en egen enhetschef. Enligt förslaget ska Kent Wiberg i egenskap av myndighetschef dock vara ordförande i den nämnd som utredarna ville se som konstnärlig. Det är där som musiklivets projektpengar ska hanteras.

– Jag sitter med som myndighetschef, men regeringen kan genom åtta andra ledamöter ge nämnden en önskad profil. Vi skulle kunna ta in ordet ”konstnärlig” i förordningen, men om nämndens uppdrag också ska kunna vara att ge stöd till exempelvis projekt för bättre säkerhet vid konserter är det inte självklart att konstnärlig kompetens hos alla ledamöter är bäst, resonerar Kent Wiberg.

Musikerna fruktar att stöd till smal musik nu ska gå till annat. Även Musikcentrum, som är en arbetsförmedlande förening för fria musiker varnar för att en museimyndighet ska ta över.

– Smus kan ju inte levande musik. Därför måste plattformen få vara autonom. Självklart måste musiker sitta i nämnden, menar Musikcentrums ordförande George Kentros.

Debatten rasar. Ingen myndighet kommer vid nyår att vara färdig att fatta stafettpinnen efter Rikskonserter.

– Tyvärr blir det ett glapp 2011, men det beror inte på oss utan på den politiska beslutsgången, säger Kent Wiberg.

Han understryker att Smus nya uppdrag inte blir att producera musik och konserter så som Rikskonserter. Det stöd som ska delas ut framgent ska bara gå till tidsbegränsade projekt som innebär nydanande samverkan. 25 miljoner kronor per år kommer att finnas tidigast 2012. Nästa år slukas nästan alla anslag av avvecklingen av Rikskonserter och uppbyggnaden av den nya musikplattformen.

Strax före jul ska regeringen ge slutlig instruktion. 25 februari kallar sedan Smus – Musikverket – till en informationsdag som lär bli spännande.

Annons
Annons
X

Violoinisten Anna Lindal har varit prorektor vid Kungliga Musikhögskolan och är sedan 2008 dekan för den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här med sin syster Eva Lindal och Johan Petri.

Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X