Annons

Jesper Olsson:Storhetstiden över för världens största uppfinning

Papperet lever ännu, men dess inflytande minskar stadigt. Böckerna av papper, centrala för uppkomsten av vår Gutenberggalax, är redan i minoritet i Amazons försäljning. Däremot skrivs det allt fler böcker om skriftkulturens cellulosabaserade teckenbärare.

Under strecket
Publicerad

**Det är alldeles tomt **och vitt, dokumentet jag just öppnade på datorn. Vi kallar det ”dokument” och det liknar bra mycket ett papper, det blanka blad som i århundraden lockat och skrämt skribenter av alla slag, men som med hjälp av några tecken har kunnat fyllas med både under- och övermått av mening: ett stycke mänskoliv på ”ett halvt ark papper”, som August Strindberg lakoniskt konstaterar och skildrar i sin briljanta novell med samma namn. Men även om det liknar ett A4, detta vita fält på skärmen, så är det något annat: kodade instruktioner, siffror och bokstäver, spänningsskillnader som simulerar så länge strömmen är på. Denna märkliga situation – vad kan den säga oss om papperet i dag?

Annons
Annons
Annons