Annons
X
Annons
X

Storförlust för pensionärerna

Bromsen i pensionssystemet kommer att kosta svenska pensionärer cirka 75 miljarder kronor i minskad pension.

För en genomsnittlig pensionär rör det sig om cirka 47000 kronor.

Allt sedan den så kallade pensionsbromsen slog till 2010 har frågan om dess effekter varit hett debatterad av både politiker och pensionärsorganisationer.

Från pensionärerna har det kommit krav på att bromsen ska avskaffas medan politiker betraktar den som nödvändig för att trygga kommande generationers pensioner.

Att bromsen har sänkt pensionerna för miljontals pensionärer är uppenbart men det har inte varit känt hur mycket pensionärerna totalt har avstått ifrån.

Annons
X

SvD Näringsliv har nu med hjälp av Pensionsmyndigheten tagit fram siffror som visar att mellan åren 2010–2018 väntas bromsen sänka inkomstpensionerna med totalt cirka 85 miljarder kronor före skatt. För en genomsnittlig pensionär rör det sig under samma period om cirka 47000 kronor i minskad pension (se grafik).

För åren 2010–2014 är bromsens effekt på pensionen redan känd och snittpensionären kommer under dessa fem år att ha tappat drygt 31000 kronor.

För åren 2015–2018 beräknas bortfallet utifrån de prognoser som Pensionsmyndigheten lämnade förra veckan och de pekar på att bromsen tar bort pension till ett värde av ytterligare cirka 16000 kronor, totalt cirka 47000 kronor.

Bortfallet i inkomstpension kompenseras till viss del av höjd garantipension och bostadstillägg. Enligt Pensionsmyndigheten rör det sig om cirka 10 miljarder. Nettoeffekten för pensionärerna blir därmed cirka 75 miljarder kronor.

Bromsens effekter syns också i pensionsnivåerna. En inkomstpension 2008 var i snitt cirka 10300 kronor. Efter nästa års sänkning av pensionerna kommer nivån att stigit med 180 kronor eller 1,7 procent till 10480 kronor, vilket betyder att inkomstpensionären, efter inflation, har tappat i köpkraft.

År 2018 kommer inkomstpensionen enligt Pensionsmyndighetens prognoser att ha stigit till 11840 kronor. Det motsvarar en ökning på 1,4 procent per år, vilket är långt under den förväntade utvecklingen för inkomsterna.

Vissa pensionärer får kompensation för den lägre inkomstpensionen i form av högre garantipension och/eller bostadstillägg.

– 75 miljarder kronor är fruktansvärt mycket pengar och det är därför vi bråkar så mycket om bromsens effekter, säger Margareta Gärdestad, pensionsexpert på Sveriges Pensionärsförbund.

Liksom de andra fyra rikstäckande pensionärsorganisationerna har SPF krävt att man stärker inkomstpensionen så att bromsen kan avskaffas. Enligt PRO:s pensionsexpert Bengt Sibbmark är lösningen att man ändrar systemet så att avgifterna till premiepensionen i framtiden hamnar i inkomstpensionen.

– Pensionssystemet är underfinansierat och vi menar att man ska använda premiepensionen för att finansiera inkomstpensionen.

Hur ser du på kritiken att yngre generationer riskerar att gå miste om den överavkastning som premiepensionen väntas ge?

– Den måste då vara väldigt mycket högre om den ska kompensera för nedgången inom inkomstpensionen. Hittills har den inte varit så hög och pengarna skulle göra mer nytta i inkomstpensionen, säger Sibbmark.

Enligt Margareta Gärdestad på SPF är det bromsen tillsammans med skillnaden i skatt mellan pension och löneinkomster som engagerar medlemmarna mest.

– Det jäser ordentligt ute bland medlemmarna. Det är inte acceptabelt att pensionärer får sänkt inkomst när man ser hur utvecklingen ser ut för löntagarna.

”Pensions- systemet är under- finansierat.”
Bengt Sibbmark, PRO

SvD har inte lyckats nå socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) för en kommentar men Centerpartiets talesperson i pensionsfrågan, Solveig Zander, säger att bromsen behövs men att man måste hitta en väg att mildra de svängningar i pensionerna den ger.

– Oavsett hur mycket det rör sig om är det viktigt för oss att hitta en annan väg att mildra det här än via skatten. Vi vill inte ha de här variationerna och jag tror att balanseringen är en viktigare fråga för pensionärerna än premiepensionen, säger Zander.

Bromsens effekter på våra pensioner lär inte upphöra 2018. Pensionsmyndighetens kortsiktiga prognoser sträcker sig inte längre än dit men i en långsiktig prognos från i våras räknar myndigheten med att bromsen ligger i till år 2026.

– Men det är en stor osäkerhet i de bedömningarna, det kan bli både bättre och sämre. En sak som kan göra det bättre är att pensionsåldern förskjuts uppåt. En sådan förändring är inte medräknad i prognosen, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten.

Fler tips och råd om pensionen

svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X