Annons
X
Annons
X

Storbråk om utvandrarhus

Personalen är uppsagd, en Milles-staty säljs på auktion och huset bjuds ut på internet. Nu eskalerar en mer än årslång strid om hur Sveriges utvandrarhistoria ska bevaras. I ett brev till riksdagen varnar Emigrantinstitutets styrelseordförande för att en epok är slut.

Krisen är akut på Svenska emigrantinstitutet (SEI) i Växjö, där historien om svenskarnas utvandring till Amerika förvaltas. Harald Runblom, professor emeritus och styrelseordförande i SEI, vänder sig därför till rikspolitikerna för att be dem gripa in – annars flyttar ”ett svenskt kulturarv med global räckvidd” för gott.

Striden handlar om det kända besöksmålet Utvandrarnas hus i Växjö. Det är stiftelseägt, men räknas av många som en riksinstitution. Initiativet till SEI togs av den välkände rikspolitikern och landshövdingen Gunnar Helén på 1960-talet, i syfte att bevara arkiv, intervjuer och minnen från den svenska emigrationsepoken.

Det statliga stödet till SEI är numer litet. I stället är institutet beroende av regionala bidrag från Växjö kommun och Kronobergs läns landsting. Stöden är dock helt stoppade sedan 2008, eftersom stiftelsen har sagt blankt nej till kommunens och landstingets idé att integrera SEI i projektet ”Kulturparken Småland AB”. Tanken var sammanslagning med Smålands museum och Kronobergsarkiven, där allt skulle ligga under en bolagschef, något som går stick i stäv med institutets mera akademiska syn på sitt uppdrag.

Annons
X

– Det är som slå ihop ett bageri med en bilfabrik, säger Lars Hansson som är chef för SEI, och redan har sagt upp nästan all personal för att prioritera arkivet.

Harald Runblom, som också är professor emeritus i historia i Uppsala, skriver nu till riksdagens kulturutskott att samtal förs med ”kunniga, starka och pålitliga parter”, och att SEI:s dagar i Växjö kan vara räknade. För SvD preciserar han att arkivet helst flyttas till Göteborg men att även Malmö och Karlstad är på tal.

– Som utvandrarnas hamnstad vore Göteborg idealiskt, men vi för samtal med Malmö högskola eftersom man där kan vända på migrationsperspektivet. Malmö är intressant som invandrarstad.

Enligt Harald Runblom vill SEI slå vakt om ett globalt perspektiv på migration, medan kommunpolitikerna hela tiden söker lokala kopplingar, av typen ”Det nya Småland”.

– Det är inte intressant för oss. Vi är ett landsarkiv om svenskarna på andra sidan havet, och måste ha ett annat perspektiv.

En två meter lång bronsavgjutning av Carl Milles Utvandrarna, som står staty vid Utvandrarnas hus i Växjö, ska nu bjudas ut på Uppsala auktionsverk för att finansiera en vidare nödlösning. Utvandrarnas hus är också till salu på Hemnet-sajten kommersiella.se.

Harald Runblom menar att migrationsfrågan är en av världens mest ödesmättade frågor – jämte klimat och befolkningstillväxt.

– Då måste det finnas en plats för den historia som man kan dra paralleller från för att se konsekvenser i framtiden. Den platsen är inte längre Växjö.

Växjös kommunalråd Bo Frank (M) utesluter inte att kommunen kan göra ännu ett försök att tillfredsställa stiftelsens krav på en garanti för arkivets drift och oberoende.

– Kanske har det från båda sidor gått prestige i det här. Men det handlar också om att lite äldre akademiker inte förstår att offentliga pengar måste verksamhetssamordnas.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X