Storbråk om ny budgetordning

Hela den tungrodda organisationen för budgetbeslut ska läggas om i Stockholms stad. Den nya ordningen genomförs redan i år. En effekt kan bli att skolklasser måste ändras under pågående termin. Men oppositionen hotar med att riva upp allt efter nästa val.

Under strecket
Publicerad
Annons

Budgeten för nästa år fastställs med nuvarande ordning av fullmäktige i juni. Det ger stadsdelsnämnder och andra ett halvt års framförhållning. Nackdelen är att underlaget hinner förändras, många siffror kan vara föråldrade. Bland annat eftersom statens budgetproposition, som ofta berör kommunerna, presenteras på hösten.

S, v och mp vill nu göra en övergång till höstbudget med fullmäktigebeslut i november. Den ska läggas fram för borgarrådsberedningen i början av oktober. I maj läggs ett ”flerårigt strategiskt ärende”. Det ska stärka den långsiktiga planeringen. Förvarning om stora budgetbeslut utlovas redan på våren.
Finansborgarråd Annika Billström (s) lägger i dag fram det omstridda förslaget om ny budgetordning på kommunstyrelsens bord.
Trots att kritiken är hård från många håll i staden och trots att den samlade oppositionen säger nej.

Annons
Annons
Annons