Annons
X
Annons
X

Storbankerna gör miljardvinster på svenskarnas bolån

Bolån har blivit en allt viktigare vinstmaskin för de fyra svenska storbankerna. På fem år har det totala överskottet från bolånen ökat dramatiskt. Från knappt 15 miljarder till nästan 35 miljarder kronor, visar SvD Näringslivs granskning.

Hushållens skulder
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det går knappt en dag utan att svenskarnas snabbt växande skuldsättning debatteras. När Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen framträdde inför riksdagens finansutskott nyligen konstaterade han att den svenska lånetörsten även blivit en så kallad snackis långt utanför landets gränser. Institutioner som Internationella Valutafonden IMF, EU och OECD står på kö för att varna för de ökande riskerna för svensk ekonomi.

I januari steg svenska hushållens bolån med över 8 procent i årstakt till nya rekordet 2 708 miljarder kronor. Vid millennieskiftet var motsvarande siffra 700 miljarder.
Denna enorma expansion pekas nu ut som ett av de stora hoten mot svensk ekonomi.
Men att döma av siffrorna finns det ett antal tydliga vinnare: de svenska bankerna.

En genomgång som SvD Näringsliv gjort visar att bolånen bara under de fem senaste åren blivit en allt viktigare och alltmer lönsam verksamhet för bankerna.

Annons
X
Grafik: Thomas Molén

Störst på bolån i Sverige är Swedbank via dotterbolaget Swedbank Hypotek som har en miljon kunder och en total marknadsandel på nästan 25 procent. Under 2015 steg Swedbank Hypoteks utlåning med 36 miljarder till 858 miljarder kronor. Räntenettot, skillnaden mellan låneräntan och bankens egen upplåningskostnad, var drygt 11 miljarder kronor. Det är en ökning med över 30 procent jämfört med 2014.
Och sett på några års sikt har Swedbanks intjäning på bolån stigit dramatiskt. Sedan 2010 har Swedbank Hypoteks räntenetto stigit med nästan 180 procent.

– Förklaringen är en kombination av stigande bolånevolymer och högre marginal i takt med att kapitalkraven ökat, säger Gregori Karamouzis, chef för investerarrelationer på Swedbank.

Att de svenska bankerna ökat sina marginaler på bolån bekräftas också av de mätningar som Finansinspektionen regelbundet gör.
Den snabba ökningen innebär också att svenska bolån blivit Swedbanks viktigaste vinstmotor. 2010 stod Swedbank Hypotek för strax under 20 procent av hela koncernens räntenetto, 2015 hade andelen växt till nästan 50 procent.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –  Det är inget medvetet val utan beror bland annat på att lägre inlåningsmarginaler ätit upp intjäningen i andra delar av banken samtidigt som bolånen i Sverige växt snabbt, säger Gregori Karamouzis.

  Rörelseresultatet i Swedbank Hypotek har på fem år ökat från 3 till 9 miljarder samtidigt som avkastningen på det egna kapitalet stigit från 7 till 19 procent. Men siffrorna är inte rättvisande enligt Gregori Karamouzis.

  – Alla kostnader för bolåneaffären ingår inte fullt ut i hypoteksbolagets resultat eftersom Swedbank Hypotek är en integrerad del av banken, säger Gregori Karamouzis. 

  Vad den verkliga lönsamheten är har Swedbank inga siffror på. 

  Klart är dock att lönsamheten i de övriga bankernas bolåneföretag är lika hög eller ännu högre än i Swedbank.

  Grafik: Thomas Molén

  Handelsbanken är via sitt dotterbolag Stadshypotek är näst störst på den svenska bolånemarknaden med en andel på 23 procent. Stadshypotek betalar en avgift till bankens kontorsnät för att administrera bolånen. Och även i Stadshypotek har lönsamheten stigit kraftigt de senaste åren.

  Sedan 2010 har räntenettot i Stadshypotek mer än dubblats och står nu för 42 procent av räntenettot i hela banken, jämfört med 26 procent år 2010. I utlåningen på totalt 1 080 miljarder kronor ingår en mindre del, cirka 145 miljarder, i Finland, Danmark och Norge, men av årsredovisningen framgår att nästan hela fjolårets vinstlyft kom från Sverige.

  Stadshypoteks avkastning på eget kapital var år 2015 24 procent, vilket kan jämföras med motsvarande siffra för hela Handelsbanken på 13,5 procent.

  – Volymerna i Sverige ökade väldigt kraftigt ifjol samtidigt som ersättningen som Stadshypotek betalar till kontoren sjönk tack vare ökad effektivitet. Sammantaget blir det en kraftfull hävstång på lönsamheten, säger Handelsbankens presschef Johan Wallqvist.

  Grafik: Thomas Molén

  Motsvarande utveckling går att utläsa i Nordeas bolåneföretag Nordea Hypotek AB där räntenettot ökat med 150 procent sedan 2010 och gått från drygt 5 till 14 procent av hela jättebanken Nordeas samlade räntenetto.
  SEB särredovisar inte sin bolåneverksamhet men även här har både utlåning och intjäning ökat enligt den information som går att få fram via bankens resultatrapporter.

  Grafik: Thomas Molén

  Sammantaget visar SvD Näringslivs uppskattning att de fyra storbankernas räntenetto på bolån stigit från cirka 14,5 miljarder kronor 2010 till över 34 miljarder kronor 2015, en ökning med knappt 140 procent. Detta under en period då lönsamheten på många av bankernas övriga verksamheter har varit pressad. Den mycket lönsamma expansionen har också skett till i princip obefintlig risk, åtminstone att döma av kreditförlusterna så här långt. Totalt hade de fyra storbankerna i slutet av 2015 lånat ut 2 900 miljarder kronor till privatpersoner och bostadsrättsföreningar. De samlade kreditförlusterna var mindre än 50 miljoner kronor, vilket motsvarar två hundradels promille.

  Annons
  Annons
  Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 5

  Grafik: Thomas Molén

  Bild 2 av 5

  Grafik: Thomas Molén

  Bild 3 av 5

  Grafik: Thomas Molén

  Bild 4 av 5

  Grafik: Thomas Molén

  Bild 5 av 5
  Annons
  X
  Annons
  X