Annons
Recension

Lewis resaStorartat om frikyrkans roll i moderniteten

Under strecket
Publicerad

Under hela 1900-talet har det varit vattentäta skott mellan frikyrkorörelsen å ena sidan och den intellektuella och kulturella eliten å den andra. Den kanske viktigaste orsaken till denna ömsesidiga skepsis står att finna i väckelserörelsernas icke-rationella sätt att närma sig de kristna mysterierna. Mot det religiösa etablissemangets förkärlek för teologiska spetsfundigheter hävdar man att Gud omöjligen kan förklaras intellektuellt. Det ligger tvärtom i den religiösa erfarenhetens natur att man accepterar det mirakulösa och irrationella. Guds närvaro kan inte resoneras fram; den måste erfaras i hjärtat, kroppen, blodet.
Nu återfinns förvisso liknande tankar även hos många intellektuella kristna, till exempel hos Kierkegaard och Dostojevskij. Men det var i frikyrkorörelsen som denna insikt omvandlades till omedelbar praktik - och detta på ett smått motsägelsefullt sätt. Ty till skillnad från statskyrkan ligger en stor del av frikyrkorörelsens attraktionskraft i dess sensuellt kroppsliga och extatiska sätt att närma sig Gud. Samtidigt skiljer sig frikyrkorörelsen från statskyrkan genom sina strängare moral när det gäller sensualism och sexualitet i den världsliga tillvaron. Också denna dogmatiska moraluppfattning är förstås en svårknäckt nöt för intellektuella humanister.

Detta har hur som helst lett till en ofullständig konstnärlig belysning av 1900-talets Sverige. Om de flesta andra aspekter i 1900-talsmoderniteten utforskats å det grundligaste, har skönlitterära författare mangrant negligerat den religiösa aspekten av modernitetsrörelsen: de moraliska och själsliga strävandena efter klarhet och renhet. Den för modernitetsupplevelsen generellt sett så karakteristiska spänningen mellan ett expansivt sinnelag som bejakar det nya och en motsatt längtan efter stabilitet, finner en ypperlig representant i den på 30-talet byggda Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan i Stockholm. I denna arkitektoniskt innovativa funkisbyggnad inskärpte manliga predikanter (vilka mellan skål och vägg kunde förtälja om det sexuellt njutbara i predikandet!) för jättelika åhörarskaror av trånande damer - det så kallade gumhavet - vikten av att på olika sätt motarbeta den moderna tidens anda i form av dans, sprit, onani, spel etcetera.

Annons
Annons
Annons