Annons

Stora vinster med ökad jämställdhet

Målet: ökad tillväxt, bättre framtid för kommande generationer och stärkt demokrati. Receptet: ökad jämställdhet.

Under strecket
Publicerad

Miljarder kronor investerade i utbildningsprogram i utvecklingsländer har gett effekt. I dag utbildar sig fler kvinnor än män på universitetsnivå i världen. Men ur ett ekonomiskt perspektiv skulle investeringarna bli betydligt mer värda om kvinnor fick en bättre ställning på arbetsmarknaden. Världsbankens rapport för 2012 med tema jämställdhet och utveckling fastslår att det är ett mål i sig att stärka kvinnors ställning i världen, men även smart ur ekonomisk synvinkel.

– Investeringar i utbildning för kvinnor måste tas tillvara för att bli produktiva. Det skapar stora förluster att välutbildade kvinnor inte tillåts arbeta inom vissa sektorer i många samhällen, säger Ana Revenga, chef över Världsbankens grupp för fattigdomsminskning.

Annons
Annons
Annons