Annons
X
Annons
X

Stora utmaningar väntar nästa år

Den ekonomiska oron gör att tillväxten under nästa år bromsar in och minskar till 1,3 procent. Vi har beredskap för ytterligare reformer för att hålla samman Sverige i dessa svåra tider, men det ekonomiska ansvaret är centralt, skriver statminister Fredrik Reinfeldt (M).

Sämre tillväxt och stigande arbetslöshet ställer stor krav på oss, när vi nu möter ett nytt år, skriver Fredrik Reinfeldt.
Sämre tillväxt och stigande arbetslöshet ställer stor krav på oss, när vi nu möter ett nytt år, skriver Fredrik Reinfeldt. Foto: PONTUS LUNDAHL/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | INFÖR 2012

Jag hoppas på svenska folkets fortsatta stöd i denna ansvarslinje.
Fredrik Reinfeldt

När vi nu går in i 2012 kan vi se tillbaka på ett händelserikt år. Europa brottas tydligt med den skuldkris som blossade upp under sensommaren. I land efter land upplever människor nu krav på skattehöjningar och nedskärningar i viktiga välfärdsverksamheter. För lite drygt ett år sedan var det många som spådde ljusare tider och återhämtning. I dag vet vi att det var att dra förhastade slutsatser.

Den skuldkris som följt i finanskrisens spår är både allvarligare och mer kritisk för Europa. Svaga offentliga finanser och avsaknaden av trovärdiga åtstramningspaket har skapat en förtroendekris. Problemen har under senhösten förstärkts av att krisen väckt frågor om euron som valuta. Enskilda länders problem har nu vuxit till att bli hela EU:s utmaning att hantera.

Annons
X

2011 har Sverige visat på en styrka som andra länder saknar. Vi har haft ordning och reda i vår ekonomi, överskott i våra offentliga finanser och en sjunkande skuld. Men den europeiska skuldkrisen kommer att påverka även oss och innebära flera utmaningar för ekonomin, jobben och svensk arbetsmarknad.

Under 2011 har Sverige haft en tillväxt på 4,1 procent. Till följd av den finansiella oron förväntas denna 2012 minska till 1,3 procent. Vi har under senhösten också sett en positiv utveckling för sysselsättningen plana ut och nästa år väntas arbetslösheten stiga något. Allt detta ställer stora krav på Sverige när vi nu möter ett nytt år.

En förstärkt arbetslinje blir en viktig del för att möta utvecklingen. Det är människors arbetsinsatser som bygger Sverige. Nästa år går vi därför fram med flera reformer för att förstärka svensk arbetsmarknad, möjliggöra aktiva insatser till stöd för människor och skapa grund för fler jobb.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ett särskilt arbetsmarknadspaket ska genomföras. Totalt satsas 8,1 miljarder kronor för åren 2012–2014. I fokus står insatser för jobb, aktivitet, utbildning, praktik och insatser som gör anställningar billigare. Dessutom ska en god matchning mellan arbetssökande och lediga platser säkras. Med detta vill vi skapa resurser till stöd för de människor som drabbas av de sämre tiderna och möjliggöra insatser för dem som redan tidigare haft svårt att hävda sig på svensk arbetsmarknad.

  För att förbättra Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och stimulera ekonomin i en nedgång gör vi också en investering i infrastrukturen. Under de senaste åren har problemen i framför allt järnvägssystemet varit påtagliga. Därför inleder vi under 2012 en särskilt tvåårig satsning på 6,3 miljarder kronor riktad till underhåll och investeringar inom väg- och järnvägsnätet.

  Vid årsskiftet halveras restaurangmomsen. Det öppnar för fler jobb i en bransch som ger jobb åt många unga, utrikesfödda och andra med svagare förankring på arbetsmarknaden. Det är ännu ett steg för att möjliggöra en breddad arbetsmarknad med en mångfald av arbetstillfällen. Alla människor och alla jobb behövs.

  Sist men inte minst går vi nästa år fram med flera förstärkningar riktade till människor som har små ekonomiska marginaler. Bland annat höjs bostadsbidraget för barnfamiljer och bostadstillägget för pensionärer. Det här är reformer för trygghet i krisen, men också för den sammanhållning som bygger på arbete, utvecklad social omsorg och ekonomisk trygghet.

  Tack vare de säkerhetsmarginaler vi har i vår ekonomi har vi samtidigt beredskap för ytterligare förstärkningar av politiken. Denna styrkeposition är central att slå vakt om. Ett konsekvent ansvarstagande för Sveriges ekonomi är en av de stora utmaningarna för 2012. Vid sidan av en förstärkt arbetslinje behövs en stark ansvarslinje i svensk politik.

  Det handlar om en hållbar reformpolitik för Sverige och svensk ekonomi. Att stå emot när andra ropar på ofinansierade miljardutgifter och lovar allt till alla. Och därtill fortsatt värna de säkerhetsmarginaler som gör att Sverige kan stå emot när det stormar i vår omvärld.

  Jag hoppas på svenska folkets fortsatta stöd i denna ansvarslinje. Tappar man greppet om ekonomin leder det snabbt till höjda räntor, krav på skattehöjningar och nedskärningar. Det upplevde vi i Sverige under krisens 1990-tal. Det upplever nu stora delar av Europa. Detta gör ekonomin till den centrala frågan i politiken under 2012.

  Ska Sverige stå starkt är det nu upp till hela Sverige att ta ansvar – inom stat, kommuner, landsting, det offentliga, i näringslivet, i våra fackföreningar och människor emellan. Det är bara så vi kan stå starka, värna jobben och utveckla välfärden. Det är så vi står emot oron i vår omvärld. Det är så vi håller samman Sverige och rustar för framtiden.

  FREDRIK REINFELDT (M)

  statsminister

  LÄS OCKSÅ JUHOLTS ARTIKEL INFÖR 2012:
  Växande klyftor hotar sammanhållningen

  Annons
  Annons
  X

  Sämre tillväxt och stigande arbetslöshet ställer stor krav på oss, när vi nu möter ett nytt år, skriver Fredrik Reinfeldt.

  Foto: PONTUS LUNDAHL/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X