Stora skillnader på äldreomsorgen

Litet inflytande, underbemanning och låg utbildningsnivå. Kvaliteten på vissa äldreboenden är betydligt sämre än i andra kommuner. I en ny undersökning från Socialstyrelsen kartläggs och jämförs äldreomsorgen för första gången nationellt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Socialstyrelsens överdirektör Håkan Ceder och projektledare Gert Alaby skriver om de dramatiska skillnaderna i äldreomsorgen i en debattartikel i Dagens Nyheter. Personalomsättningen varierar från 0 till 20 procent och de timanställda utgör allt från 1 till 26 procent. I stora kommuner får 40 procent av de boende välja mat medan bara 10 procent har den möjligheten i en liten kommun. Andelen personal med yrkesförberedande utbildning varierar från 30 till 100 procent.

– Syftet är att kommunpolitiker ska kunna gå in och jämföra sig med andra verksamheter och ta intryck. Vi vet att öppna jämförelser har en stor styrkraft, säger Håkan Ceder.

Annons
Annons
Annons