Stora orättvisor i svenska skolor

Utbildningen i svenska skolor är inte likvärdig. Skolverket pekar i en ny rapport på en rad orättvisor. I Ydre får nio av tio elever slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra år mot bara varannan elev i Haparanda. Gruppstorlekarna i fritidshemmen kan variera mellan sju och 100 barn.

Under strecket
Publicerad
Annons

På fritidshemmen är medelantalet 34 barn per avdelning, men grupperna kan variera mellan sju och nära 100 barn.
– Vi menar att det är en allvarlig situation i fritidshemmen. Verksamheten bedrivs utifrån helt olika förutsättningar. Det är också allvarligt med de stora skillnaderna i betygsättning och andelen behöriga lärare i kommunala och fristående skolor, säger Silja Jundin, projektledare vid Skolverket.

Elever som gått i fristående gymnasieskolor har i snitt 15,7 i genomsnittlig betygspoäng jämfört med 13,8 för elever som gått kommunalt gymnasium. Skolverket ifrågasätter om betygsskillnaderna är motiverade. Tänkbara förklaringar som ges är att elevsammansättningen skiljer, att fristående skolor har lägre andel behöriga lärare och att lärare i fristående skolor i mindre utsträckning diskuterar betygsättning.
Det är också stora skillnader mellan kommunerna i hur stor andel elever som går i särskolan. I särskolan ska barn och ungdomar gå som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning eller autism.

Annons
Annons
Annons